Zasady Ogólne


Uwagi ogólne:

  1. Narzeczeni mogą wybrać dowolny ośrodek przygotowań bez względu na miejsce zamieszkania.
  2. Podobnie, narzeczeni mogą odbyć spotkania w poradni życia rodzinnego stacjonarnie lub w wersji zdalnej z wybranym przez siebie doradcą życia rodzinnego, który współpracuje z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin. Lista osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz współpracujących z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin, dostępnych na spotkania w poradni życia rodzinnego jest dostępna w zakładce „Doradcy Życia Rodzinnego”.
  3. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie udziału w naukach poprzez formularz dostępny pod adresem: www.narzeczeni.sosnowiec.pl
  4. Prosimy, by narzeczeni rejestrowali sie indywidualnie (osobno). Ważne jest, by oboje jako para uczestninczyli w tym samym kursie przedmałżeńskim.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego kursu z przyczyn losowych, uniemożliwiających przeprowadzenie spotkań.
  6. W naukach w danym terminie mogą wziąć udział tylko te pary, które się zarejestrowały oraz otrzymały potwierdzenie przyjęcia.
  7. Spotkania nie mogą być nagrywane przez uczestników i prowadzących.
  8. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o odbyciu nauk przedmałżeńskich jest obecność na wszystkich spotkaniach.
  9. Zaświadczenia ukończenia kursu będą wydawane w ramach ostatniego spotkania w danym kursie.
  10. W ramach przygotowania jest składana ofiara w wysokości 150 zł od pary. Kwota ta pokrywa nauki przedmałżeńskie organizowane przez ośrodki diecezjalne oraz 2 indywidualne spotkania w poradni rodzinnej. *(W przypadku niektórych kursów istnieje dodatkowy koszt posiłku i obsługi cateringu, płatny na miejscu).

Wpłaty można dokonać przelewem na podane niżej konto Kurii Diecezjalnej lub na miejscu w gotówce bezpośrednio przed pierwszym spotkaniem. Przy wpłacie na konto proszę przynieść wydrukowane potwierdzenie przelewu na pierwsze nauki. 

Dane do przelewu:

Wydział Duszpasterstwa Rodzin

ul. Wawel 19

41-200 Sosnowiec

Numer konta: 43 1240 6292 1111 0011 2036 2726 (Bank Pekao SA)

Tytuł przelewu: ofiara od narzeczonych: (Nazwiska i imiona narzeczonych)